Seneste nyt.

18-Februar-2020

Referat af Generalforsamling 2020

Referat fra Generalforsamling I B.77 Fodbold den, 13. februar 2020

På mødet deltog i alt 26 medlemmer, fordel som nedenstående
14 aktive
12 passive
1. Valg af dirigent
Christian De La Motte blev valgt
1a Valg af 2 stemmetællere
Patrick Dexter Barkmann og John Hjerrild blev valgt
2. Fremlæggelse, debat og afstemning af formandens beretning
Ingen bemærkninger til beretningen, denne blev enstemmigt godkendt.
3. Fremlæggelse, debat og afstemning af det reviderede regnskab 2019, ført af Dorte Lüth
Årsregnskabet blev gennemgået punkt for punkt, og blev enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Det blev enstemmigt vedtaget, at kontingent beløb fortsætter uændret
5. Debat og afstemning af vedtægtsændringer
Bestyrelsen stillede 2 forslag til ændringer, begge vedr. § 8 i vedtægterne
• § 8 - ønskes ændret til, at der indkaldes til generalforsamling 1 gang årligt, i 1. kvartal af året
o Dette blev enstemmigt vedtaget
• § 8 – ønskes ændret til, at der kan anmodes om fremsendelse af regnskab i perioden mellem indkaldelsen og selve afholdelsen af generalforsamling. Regnskabet vil blive fremsendt via mail
o Dette blev enstemmigt vedtaget
6. Debat og afstemning af stillede forslag
Der var ingen stillede forslag
7. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år
Budgetforslaget er udarbejdet, og blev fremlagt af Dorte Lüth, dette blev enstemmigt godkendt.
8. Valg efter vedtægterne
8a Valg af formand
Formand Niklas Carlé har valgt at trække sig før tid.
Bestyrelsen foreslog Daniel Hammer i stedet – dette blev enstemmigt godkendt
8b Valg af kasserer
Dorte Lüth blev enstemmigt genvalgt
8b Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år
Nikolaj Elhede blev enstemmigt valgt
9. Valg af suppleant
Martin Vestergaard blev enstemmigt genvalgt
10. Valg af 2 revisorer
Markus Elgaard og Andreas Nygaard Clausen blev enstemmigt valgt
11. Valg af revisor suppleant
Pia Busch blev enstemmigt valgt
12. Eventuelt
Preben Riel henstiller til, at B.77 bliver mere synlig og deltagende i brugerbestyrelsesmøderne

Bestyrelsen afslutter mødet med at takke tidligere formand Niklas Carlé for samarbejdet

Referat: Dorte Lüth

23-Januar-2020

B.77’S GENERALFORSAMLING 2020

INDKALDELSE TIL B.77’S GENERALFORSAMLING
torsdag den 13. februar, kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
1a. Valg af 2 stemmetællere
2. Fremlæggelse, debat og afstemning af formandens beretning
3. Fremlæggelse, debat og afstemning af reviderede regnskab 2019 ført af Dorte Lüth
4. Fastsættelse af kontingenter
5. Debat og afstemning af vedtægtsændringer
5a Bestyrelsen forslår ændring af §8 i vedtægterne, så ledes at indkaldelsen til generelforsamling fremover skal ske i første kvartal af året.
6. Debat og afstemning af stillede forslag
7. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år
8. Valg efter vedtægterne:
8b Valg af kasserer for 2 år
Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år
9. Valg af suppleant
10. Valg af 2 revisorer
11. Valg af 1 revisorsuppleant
12 Eventuelt


Der gøres opmærksom på at: Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse (dagsorden pkt. 5).

Forslag kan stilles på selve generalforsamlingen (dagsorden pkt. 6).

Emner til bestyrelsen kan opstilles på selve generalforsamlingen (dagsorden pkt. 8).

Stemme- og tale berettigede på generalforsamlingen er medlemmer der har betalt kontingent for den indeværende periode.

Formand Niklas Carlé har af personlige årsager valgt at trække sig fra bestyrelsen i februar 2020, Bestyrelsen forslår Daniel Hammer. Bestyrelsesmedlem Jacob Schleth er ikke villig til genvalg. Bestyrelsen forslår Nicolai Elhede. Suppleant Martin Vestergaard er villig til genvalg.

Kontingent kan betales enten via mobilpay 57085 eller indsættes på klubbens konto i Danske Bank, reg.nr. 1551 konto nr. 7323301. Aktive Seniorer kr. 850,00 – Aktive under 21 år kr. 500,00 – Aktive Oldboys, Veteran & Superveteran kr. 500,00 – Passive kr. 200,00.

Girokort, klubbens vedtægter, formandens beretning, budget 2020 samt det reviderede regnskab 2019 kan afhentes i klubhuset torsdag den 6. februar 2020 mellem kl. 16.00 og kl. 18.00.


Vel mødt

B.77 Bestyrelse

_______________________________________________________________________
Boldklubben af 1977 Rødovre
Formand: Niklas Carlé, Rødager Allé 102, 2610 Rødovre, Mobil: 4242 7110,
e-mail: formand@b77fodbold.dk – klubbens CVR nr.: 32696090
Medlem af: DIF, DBU Sjælland, Oldboyssammenslutningen af 1949 & FIR

Jubilæums Tee

#JanuarTILBUD Bliv klar til sæson og bestil vores lækre Tee fra APOCS til kun 200,- kr. #ErDuMedPå #B77

Er du med på !!