Senest nyt.

05-Marts-2019

REFERAT FOR B.77’S GENERALFORSAMLING 2019

Rødovre den 28. februar 2019
REFERAT FOR B.77’S GENERALFORSAMLING
torsdag den 28. februar, kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Niklas Carlé

1a. Valg af 2 stemmetællere
Pia Busch og Thomas Petersen.

11 stemmeberettiget medlemmer tilstede, heraf 6 aktive og 5 passive.

2. Fremlæggelse, debat og afstemning af formandens beretning
Fremlagt af formanden og enstemmigt vedtaget.

3. Fremlæggelse, debat og afstemning af reviderede regnskab 2018 ført af Jacob Schleth
Fremlagt af Kasserer og enstemmigt vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingenter
Ingen ændringer.

5. Debat og afstemning af vedtægtsændringer
Ingen stillede.

6. Debat og afstemning af stillede forslag
Ingen stillede.

7. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år
Fremlagt af Kasserer.

8. Valg efter vedtægterne:
8a Valg af formand for 2 år
Bestyrelsen foreslår Niklas Carlé - enstemmigt vedtaget.
Valg af sekretær for 2 år
Bestyrelsen foreslår Simon Rasmussen - enstemmigt vedtaget.
Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år
Bestyrelsen foreslår Thomas - enstemmigt vedtaget.

8b Valg af Kasserer for 1 år
Bestyrelsen foreslår Dorte Lüth - enstemmigt vedtaget.
Valg af bestyrelsesmedlem 1 år
Bestyrelsen foreslår Jacob Schleth - enstemmigt vedtaget.

9. Valg af suppleant
Bestyrelsen foreslår Martin Vestergaard - enstemmigt vedtaget.

10. Valg af 2 revisorer
Nicolai Elhede og Morten Rasmussen - enstemmigt vedtaget.

11. Valg af 1 revisorsuppleant
Pia Busch - enstemmigt vedtaget.

12 Eventuelt
Morten Rasmussen – Bruserne i omklædningsrummene er for dårlige. Bestyrelsen har allerede skrevet til kommunen vedr. dette. Bestyrelsen opfordrer desuden, til at alle kan kontakte kommunen og beklage sig.

Jubilæums Tee

#JanuarTILBUD Bliv klar til sæson og bestil vores lækre Tee fra APOCS til kun 200,- kr. #ErDuMedPå #B77

Er du med på !!